Wielokierunkowe usługi dotyczące wyrobów chemicznych

Jednym z głównych dokumentów, jakie przygotowują dla klientów pracownicy z firmy eDC jest karta charakterystyki. Ważne informacje na jej temat można znaleźć na jej stronie www. Safety Data Sheet to spory dokument, składający się aż z XVI sekcji, jakiej główne założenia wskazane są w dyrektywach unijnych UE 2020/878.

Można w tym rozporządzeniu zaznajomić się z tym, jaki ma mieć format każda karta charakterystyki po 1 stycznia 2021 roku. Wcześniej dokument ten był dookreślony jako MSDS. Karta charakterystyki zawiera wiadomości o bezpiecznym obchodzeniu się, magazynowaniu oraz transporcie substancji i mieszanin zaliczanych do niebezpiecznych. Użytkownicy, którzy się z nią zapoznają, doinformują się również jakie zagrożenia może stworzyć określony produkt.

Dokument wymagany jest dla mieszanin i substancji niebezpiecznych oraz zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH. O tym, jakie są to dokładnie substancje specjaliści poinformują osoby, które zgłaszają się do przedsiębiorstwa. Tym samym, biznesmeni nabiorą pewności, że w ich wypadku przygotowanie takiego dokumentu jest czymś obowiązkowym. W zaprezentowanej firmie opracowane są także pozostałe dokumenty, do jakich zaliczają się: karty SDS/MSDS, etykiety CLP, dokumenty transportowe ADR oraz dokumenty transportowe DGD/DGN/IMO. Można skorzystać również z możliwości sprawdzania dotychczas opracowanych dokumentów oraz naniesienia wyszukanych poprawek. Dobrze będzie skorzystać z tej fachowej pomocy, bo eksperci, którzy mają odpowiednią wiedzę i do własnej pracy podchodzą z zamiłowaniem.

Regularnie będą sprawdzać, co dzieje się w branży i z tego względu można oczekiwać, że udzielają pomocy na wysokim poziomie. Wykwalifikowany team specjalistów uzupełnia się nawzajem przy trudniejszych zleceniach. Specjaliści realistycznie oceniają czas, jaki będzie im konieczny do realizowania danego zlecenia. Zasady każdej współpracy ustalane są indywidualnie i to jest następna zachęta, aby zgłosić się do specjalistów z takiego biura.